top of page

אני צבא של איש אחד ולבד אני צועד

אני צבא של איש אחד ולבד אני פוחד

אני צבא של איש אחד שטועה בניווטים

וסתם אני יורה לכל הכיוונים

אני הגורו של עצמי, אני הדת

אני הולך ומתחזק לאט לאט

 

אני צבא של איש אחד ולבד הולך לישון 

לא שומר בלילה, לא סוגר את החלון

צבא של איש אחד תקוע בפקקים

לא מסתער קדימה לשטחים כבושים

אני הגורו של עצמי, אתה שלך

ואלוהים מפריד בנינו כמו חומה

שקט יענה בשקט, מלחמה במלחמה

שקט יענה בשקט, נחמה בנחמה  

שקר יענה בשקר, מילה במילה

אהבה באהבה דמעה בדמעה  

        

אני צבא של איש אחד ולבד אני נשאר

אני תמיד הולך קדימה מחפש מקום מואר

אני צבא של איש אחד מתמקד במטרה

מחכה לך שתבואי עכשיו כבר אין בררה

אני הגורו של עצמי, ממשיך לחלום

אני הולך ומתבהר מיום ליום


שקט יענה בשקט, מלחמה במלחמה

שקט יענה בשקט, נחמה בנחמה  

שקר יענה בשקר, מילה במילה

אהבה באהבה דמעה בדמעה

 

שקט יענה בשקט, אדמה באדמה

שקט יענה בשקט, הסלמה בהסלמה 

שקר יענה בשקר, זוועה בזוועה

שקט יענה בשקט, תקוה בתקווה

כך עד הסוף ושוב מהתחלה

עד הסוף

מהתחלה

הגורו של עצמי

 יוסי פרץ

מילים ולחן - יוסי פרץ

עיבוד הפקה ונגינה - יוסי פרץ

מפיק - ביאליק מיוזיק 2018

bottom of page