top of page

כל כך מעט אהבה - יוסי פרץ

Bialik Music logo

מילים ולחן: יוסי פרץ

הפקה מוזיקלית ונגינה: יוסי פרץ

קולות: אמיר (ג'נגו) רוסיאנו

מפיק: ביאליק מיוזיק

כל כך הרבה עצב יש בעולם

כל כך מעט חמלה

כל כך הרבה צער

ויש כל כך מעט שמחה

כל כך הרבה כאב יש בעולם

כל כך הרבה גאווה

יש כל כך הרבה אנשים שמחפשים

ולא מוצאים שלווה

 

כל כך הרבה אלימות יש

כל כך הרבה שנאה

ויש כל כך הרבה אנשים מאוכזבים

ויש כל כך הרבה קנאה

כל כך הרבה פחד

כל כך הרבה חרטה

ויש כל כך הרבה אנשים מיואשים

ויש כל כך מעט תקווה

 

ואז הבוקר בא

ולך תציל את העולם

תמחזר  תתרום תפגין תתנדב

הכל ממשיך לפעול

כדור הארץ מסתובב

ואין בסוף שום אור או מנהרה

ואתה ממשיך ללכת הלאה

ממשיך ללכת הלאה

 

כל כך הרבה טיפשות יש בעולם

כל כך הרבה שיגעון

חוסר צדק,  חוסר אונים

וכל כך מעט היגיון

כל כך הרבה אנשים מנוצלים

מדוכאים באכזריות

ויש כל כך הרבה אנשים תמימים

שמאבדים את השפיות

 

ויש כל כך מעט  אהבה.

כל כך מעט אהבה.

bottom of page